Ceník bažantí zvěře

Při prodeji naší zvěře zajišťujeme na vyžádání veterinární osvědčení a nabízíme i poradenský servis (doporučení ohledně chovu, krmiva, vitamínů či léčiv). Výše ceny bažantí zvěře se odvíjí především od cen krmných granulátů.

Ceník pro rok 2024

Ceník bažantích      kuřat: 

Jednodenní: 28 Kč

4 týdenní: 86 Kč

5 týdenní: 99 Kč

6 týdenní: 109 Kč

7 týdenní: 119 Kč

8 týdenní: 129 Kč

Při odběru pouze kohoutích kuřat účtujeme přirážku 10 Kč za kus.

Odběr bažantích kuřat je vždy potvrzen a předem telefonicky avizován.

Ceník dospělých jedinců: 

U bažantí dospělé zvěře po 20 týdnu stáří 

1 (slepice) : 1 (kohout) se cena za kus pohybuje mezi 330-340 Kč

Cena bažant-kohout samostatně: až 350 Kč

Odběr vynesené bažantí zvěře k zazvěření revíru je možný dle domluvy po 20. červnu standardně v poměru 8 slepic (130 Kč/ks)    + 1 kohout (300 Kč/ks) nebo dle domluvy.

       V průběhu roku může dojít        k úpravám cen v souladu s rostoucí cenou krmiv!

Ke  všem  výše  uvedeným  cenám  bude  započítáno  DPH ve výši 15 %.

Pro objednávky či informace nás kontaktujte na telefonním čísle +420 606 099 092 nebo na e-mailové adrese stanek.nahorany@centrum.cz nebo jiri@stanek-bazanti.cz.