Chov bažantí zvěře

Chov naší bažantí zvěře je prováděn formou voliérového odchovu. Jeho základem je vlastní chovné hejno, které je každý rok pro osvěžení krve a posílení imunity vůči chorobám obměňováno a přísně selektováno. 

Líhnutí probíhá v našich vlastních líhních. V rámci voliérového odchovu provádíme pravidelně řádnou medikaci bažantů proti nemocem a průběžně doplňujeme minerály a vitamíny. Odchov naší zvěře je pod neustálým veterinárním dozorem.

Pečlivá péče tvoří základ pro zdravé bažantí kuřata a jejich následný odchov. Starší bažantí kuřata a dospělá zvěř jsou při prodeji plně vyspělá.

Naší snahou a cílem je odchovat dobře opeřeného bažanta s klínem a výbornou létavostí. Chovné hejno k zazvěření revírů nabízíme po 20. červnu nebo dle domluvy.